Ràngers i Guies

gran_rangers_1

L’etapa de Ràngers i Guíes és on hom treballa amb nois i noies preadolescents mitjançant la convivència. El mètode de formació està basat en l’esperit escolta: pedagogia de l’acció, descoberta de si mateix i dels altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat la promesa escolta en l’etapa de Pioners/Caravel·les.

brlrangers2La unitat de Ràngers/Guies s’anomena Tropa.

Aquesta està formada per nois i noies de 12 a 14 anys. La Tropa es subdivideix en grups per fer més operatiu i factible el treball. Cadascun d’aquests grups rep el nom de PATRULLA. L’activitat característica de la Tropa es “L’operació”.

Es una aventura compartida que exigeix compromís i treball. L’operació és escollida entre tots els membres de la Tropa adaptant-se a les necessitats del grup, normalment amb una durada d’un trimestre.

Els valors principals del Rànger/Guia són:

  • Companyonia
  • Crítica constructiva
  • Servei
  • Responsabilitat
  • Treball

Sempre a punt !!!

rangersguies.gech@gmail.com