Castors i Llúdrigues

gran_castors_1

L’etapa de Castors i Llúdrigues és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual el nen/a intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de castors i llúdrigues és la Camada.

Aquesta esta formada per nens i nenes de 8 a 10 anys. La Camada es subdivideix en grups. Cada un d’aquest grups rep el nom de Colla. Les Colles són rotatives (trimestralment) i serveixen per organitzar activitats puntuals: petits treballs i jocs.

Els objectius principals de la branca son:

  • Integrar-se a la camada com a símil de la vida en grup
  • Participar en les activitats, especialment els jocs Iniciar-se a l’estil de vida escolta

Les contrasenyes són una aproximació dels objectius de la Branca als nens i nenes. Aquestes són:

  • Sóc Castor/Llúdriga: Sempre estic content
  • Sóc Castor/Llúdriga: M’agrada jugar bé
  • Sóc Castor/Llúdriga: Tinc molts amics
  • Sóc Castor/Llúdriga: M’agrada aprendre

Riu Amunt !!!

castorslludrigues.gech@gmail.com