Róvers

gran_rovers_1

L’etapa Róver és on els més grans de l’Agrupament viuen la seva pròpia realització. L’objectiu serà esdevenir adult a l’estil escolta, mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament.

La branca de Róvers esta formada per joves d’entre 16 i 21 anys.

brrovers2Es divideix en Clans, normalment petits grups de nois i noies nascuts al mateix any. Durant aquesta etapa ja no trobem la figura del monitor si no la del Conseller/a. Aquest fa d’acompanyant i referent del grup.

La primera etapa s’anomena Novells, normalment s’allarga tot el primer any. Els objectius principals son la cohesió del grup i el progres personal dins del mateix. S’encamina a que l’escolta adquireixi un esperit crític i de servei davant la societat. Al final d’aquesta etapa cada clan redacta el seu Codi de Clan, on reflecteixen els valors i experiències que els han guiat durant l’escoltisme i els han de servir de referència durant la vida. Róver s’és tota la vida.

La segona etapa rep el nom de Companys, normalment des de el segon any en endavant. Durant aquesta etapa el valor del servei esdevé el centre de l’activitat del Clan.

Els joves combinen realitzar un servei voluntari a la societat amb la participació a l’Agrupament.

Servim !!!

rovers.gech@gmail.com