Categories
Gech

Un any més…

Després d’aquests campaments i la ruta només cal donar les gràcies a tots els escoltes, i famílies per dipositar un any més la vostra confiança en tots nosaltres. Encara que sigui un tòpic, sense aquesta confiança i la dedicació de tot el kraal, socis, pares, mares, etc… el Gech no seria res.

Moltes gràcies i … Sempre a punt!!!